כלי עזר

הקליקו על כלי העזר המבוקש לשם התקנתו על המחשב שלכם:

flash java windows media player bs player

 flash
javaicon  winmedia

 

 

 

bsplayer

$inline_script = << var google_tag_params = { edu_pid: 'REPLACE_WITH_VALUE', edu_plocid: 'REPLACE_WITH_VALUE', edu_pagetype: 'REPLACE_WITH_VALUE', edu_totalvalue: 'REPLACE_WITH_VALUE', };

EOL; $element = array( '#type' => 'markup', '#markup' => $inline_script, ); drupal_add_html_head($element, 'jquery-tmpl');