הגדרת ראוטר TP-LINK

מדריך זה מותאם להגדרת ראוטר מסוג TP-LINK הדגמים הבאים:  TD-8151N ,TD-W8901G ,TDW-8951ND, TDW-8961ND, TD-W8961ND  

ראוטרים אלו מותרמים לגלישה דרך תשתיות בזק ADSL בלבד!

 

 1. נפתח דפדפן ורשום בשורת הכתובות את הכתובת הבאה 192.168.1.1

tplinkadsl22

2. בחלון שנפתח נקליד בשם המשתמש ובסיסמא admin ונלחץ על OK.

tplink3

3. בחלון הבא נבחר ב"Interface Setup" ומתחתיו נבחר "Internet" ונמשיך להגדרות הבאות:

בשורה VPI נקליד 8, ובשורה VCI נקליד 48.
בשורה הבאה ATM QoS נבחר UBR.

תחת האפשרות ISP נבחר בPPPoA/PPPoE, ומשם נקליד את שם המשתמש בתוספת Ineto@ ומתחת את הסיסמא.
תחת האפשרות Encapsuluation menu נבחר בPPPoE LLC ונסמן את Deactivated בשורה למטה.

tplinkadsl4

4. תחת האפשרות Connection נבחר ב"always on" ונוודא שמסומן באופציה Get IP Address הבחירה Dynamic, ומשם נלחץ על Save.

tplink4

כעת הראוטר מוגדר בהצלחה - גלשו בבטחה!

$inline_script = << var google_tag_params = { edu_pid: 'REPLACE_WITH_VALUE', edu_plocid: 'REPLACE_WITH_VALUE', edu_pagetype: 'REPLACE_WITH_VALUE', edu_totalvalue: 'REPLACE_WITH_VALUE', };

EOL; $element = array( '#type' => 'markup', '#markup' => $inline_script, ); drupal_add_html_head($element, 'jquery-tmpl');