הגדרת ראוטרים של חברת EDIMAX

כל דגמי ה 6XXX הם ראוטר בלבד ללא מודם פנימי
כל דגמי ה 7XXX הם מודם ראוטר משולב ADSL (בזק)
 
דגמים BR-6204, BR-6428: למדריך תשתית ADSL / HOT
דגמים BR-6228, BR-6475: למדריך תשתית  ADSL / HOT
דגם BR-6424: למדריך תשתית ADSL / HOT
דגם BR-6524: למדריך תשתית ADSL / HOT 
דגם AR-7084: למדריך תשתית ADSL Only
דגם AR-7266: למדריך תשתית ADSL Only
דגם AR-7284: למדריך תשתית ADSL Only
דגם AR-7186: למדריך תשתית ADSL Only
 

$inline_script = << var google_tag_params = { edu_pid: 'REPLACE_WITH_VALUE', edu_plocid: 'REPLACE_WITH_VALUE', edu_pagetype: 'REPLACE_WITH_VALUE', edu_totalvalue: 'REPLACE_WITH_VALUE', };

EOL; $element = array( '#type' => 'markup', '#markup' => $inline_script, ); drupal_add_html_head($element, 'jquery-tmpl');