אזור אישי

הוספת כלל חדש

באפשרותך לתזמן את שעות הפעילות של האינטרנט בביתך על ידי

הוספת תבניות קבועות או התאמה אישית כראות עינייך.

היכנס לממשק הניהול הסולולרי
להתאמה אישית או כיבוי ההגנה בסלולרי של הילד


ממשק ניהול סלולרי

buttons: 

button_image: 

button_title: 

safebook

popup_id: 

pane-rimon-ajax-view-safebook

button_image: 

button_title: 

טיימר

button_image: 

button_title: 

הגדרות מתקדמות

popup_id: 

pane-rimon-ajax-view-setting

button_image: 

button_title: 

דוא"ל

button_image: 

button_title: 

עדכון ואיפוס סיסמא

popup_id: 

pane-rimon-ajax-update-password

button_image: 

button_title: 

צפיה בחשבונית

popup_id: 

pane-rimon-ajax-view-invoices

הגדרות

 • מסך הגדרות 1
 • מסך הגדרות 2
 • מסך הגדרות 3
 • מסך הגדרות 4
 • מסך הגדרות 5
קבוצת פריטים 1הגדרה 1
הגדרה 2
הגדרה 3
קבוצת פריטים 2הגדרה 1
הגדרה 2
הגדרה 3

צפייה בחשבוניות

עדכון ואיפוס סיסמא

סיסמת סינון ואזור אישי

סיסמת נתב / מודם

שינינו את מדיניות הסיסמאות
x

על הסיסמא להיות באורך של 6 תווים לפחות, היא יכולה לכלול:

אותיות גדולות וקטנות באנגלית:

 • יש להקפיד על לפחות 2 אותיות בסיסמא.
 • לא ניתן לקבוע סיסמא בעלת 3 אותיות זהות או עוקבות ברצף.

מספרים:

 • יש להקפיד על ספרה אחת לפחות בסיסמא.
 • לא ניתן לקבוע סיסמא בעלת 3 ספרות זהות או עוקבות ברצף.
למה?

עדכון סיסמא זה ישפיע על כניסתך ל:

 • חשבונך האישי באתר
 • שינוי רמות ההגנה
 • תיבת הדואר האלקטרוני

בעדכון סיסמא זה, אין לשנות את הגדרות

הסיסמא בחייגן או בראוטר שברשותך

עדכון סיסמא זה ישפיע על כניסתך ל:

 • אינטרנט

בהחלפת סיסמא זו, יש לעדכן את הגדרות

הסיסמא בחייגן או בראוטר שברשותך

עדכן סיסמת נתב / מודם

שינוי מסלול הגלישה

הגדרות מתקדמות

view safebook